2022

Asbest verwijderen doe je niet zelf

Asbest is gevaarlijk, omdat het een bekende kankerverwekkende stof is. Het gevaar zit hem in het inademen of inslikken van de stof. De gevolgen van asbest kunnen onder andere mesothelioom (kwaadaardige tumor, die zich meestal ontwikkelt in het borstvlies), asbestose (stoflongen) en andere gezondheidsproblemen zijn. Helaas komen we in veel oude gebouwen, huizen en scholen nog asbest tegen. Asbest werd sinds de de jaren ‘80 toegepast als brandwerend materiaal, niet wetende wat de gevolgen zouden zijn voor de mens.